În 16 Martie 2021 încep un nou grup de supervizare profesională în domeniul psihologiei clinice.

Supervizor: ROXANA NICOLAU, psiholog clinician și psihoterapeut, supervizor psihologie clinică și psihoterapie cognitiv comportamentală (cod personal 03315).

Grup țintă: psihologi clinicieni care au obținut sau sunt în curs de obținere a atestatului de liberă practică în psihologie clinică.

Număr de participanți: 10 – 15 participanți

Cost: 250Ron/sesiune de supervizare

Frecvență: întâlniri lunare cu o durată de 5 ore/sesiune

Durată: în specialitatea psihologie clinică, in vederea atestării dreptului de liberă practică la nivel de specialist, psihologii practicanți în supervizare au obligația de a efectua un număr minim de 100 de ore de supervizare profesională a practicii derulate, eșalonate pe durata a 2 ani.

Loc de desfășurare: online, platformă Zoom (în contextul actual al pandemiei)

Pentru a vă înscrie trimiteți un mail la psi.roxananicolau@gmail.com pentru a primi formularul de înscriere.

Print Friendly, PDF & Email